Szkolenia:
Vue.js - Podstawy
Vue.js - Migracje rozwiązań
Testy BDD - Chimp
Skontaktuj się ze mną przez
LinkedIn